Halk Sigorta

1958: Türkiye Halk Bankası A.Ş. öncülüğünde, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi ve 50 den fazla esnaf-sanatkarın katılmasıyla, ülkemizin ilk ve tek kooperatif  şirketi olarak kurulmuştur.

1997: Kuruluş sermayesi 50.000TL ve ödenmiş sermayesi 30.000TL olan Birlik Sigorta Kooperatifi  statüsünden Anonim Şirkete dönüştürülerek ödenmiş sermayesi 1 trilyon TL ’na çıkarılmıştır.

1998: Sermaye piyasası kaydına alınan Birlik Sigorta A.Ş, hayat sigortacılığı işlerini aynı yıl kurulan Birlik Hayat Sigorta A.Ş’ ne devretmiştir.

1999: Ankara ve Ege Bölge Müdürlüklerine ilaveten İstanbul, Adana, Elazığ, ve Antalya Müdürlükleri kurulmuştur.

2000: Samsun ve Bursa Bölge Müdürlükleri kurularak ülke genelinde bölge temsilcilikleri yapılandırılmasına başlanmıştır.

2006: Hizmet ve çalışma anlayışını ISO-9000-2000 Kalite Standartı ile belgeleyerek bu tarihten itibaren bünyesinde Kalite Yönetim Sistemini kullanmaktadır.

2009: Türkiye Halk Bankası A.Ş  hissesini %  89,18 ya yükselterek hakim ortak konumuna gelmiştir.  Kalan %  10, 82 oranındaki hisse de, Esnaf ve Sanatkarlar Kefalet Kooperatifi, meslek odaları ve gerçek kişilere aittir.

2010 : Şirketimizin 27.12.2010 tarihli Olağanüstü Genel Kurul toplantısında onaylanan ve İstanbul Ticaret Sicil Memurluğu nezdinde 30.12.2010 tarihinde Tescil edilerek Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 05.01.2011 tarih 7723 Sayılı nüshasında ilan ettirilen Olağanüstü Genel Kurul Kararı gereğince; Birlik Sigorta A.Ş. olan ünvanımız HALK SİGORTA A.Ş. olarak değişmiştir.